top of page

На цій сторінці відображено інформацію про мою наукову діяльність. 
 

Захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата фізико математичних наук

11 травня 2018 року успішно захистив кандидатську дисертацію "Поліноміальність нарізно поліноміальних функцій" за спеціальністю 01.01.01. "Математичний аналіз" на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Патент на корисну модель

У жовтні 2018 отримано свідоцтво про реєстрацію патенту на корисну модель (у співавторстві з Гресем О.В., Розоріновим Г.М., Самілою А.П.)

Список наукових праць та публікацій (до 2018 р.)

Переглянути профіль Google-Scholar

 1. Haar’s Condition and the Joint Polynomiality of Separately Polynomial Functions / V.M. Kosovan, V.K. Maslyuchenko, H.A. Voloshyn // Ukr. Math. Journ. – June 2017. – Vol. 69, Issue 1 – P. 19-31. (переклад з укр.)

 2. Косован В.М. Умова Гаара та сукупна полiномiальнiсть функцiй /Г.А. Волошин, В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Укр. мат. журн. – 2017. – Т. 69,No1 – С. 17-27).

 3. Нарiзно полiномiальнi функцiї / В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Наук. вiсник Чернiвецького ун-ту. Математика. – 2008. – 374. 11– С. 66-74.

 4. Про полiномiальнiсть нарiзно полiномiальних функцiй на добутках комплексних банахових просторiв / В.М.Косован, В.К.Маслюченко // Математичний вiсник НТШ. – 2008. – Т.5. – С. 89-96;

 5. Нарiзно i сукупно полiномiальнi функцiї на довiльних пiдмножинах Rn/ В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Наук. вiсник Чернiвецького ун-ту. Математика. – 2009. – 454. – С. 50-53;

 6. Про нарiзно сталi та стало-лiнiйнi функцiї / В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Наук. вiсник Чернiвецького ун-ту. Математика.– 2011.– 1, No3.– С. 44-49;

 7. Про (m, n)-полiномiальнi функцiї на добутках та нарiзно полiномiальнi функцiї на хрестах / В.М. Косован, В.К. Маслюченко //Наук. вiсник Чернiвецького ун-ту. Математика. – 2012. – Т. 2-3, No3. –С. 108-113;

 8. Про полiномiальнiсть нарiзно сталих функцiй /В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Карпатськi матем. публ. – 2014. – Т.6,No1. – С. 59-63;

 9. Про полiномiальнiсть нарiзно полiномiальних функцiй вiд багатьох змiнних / В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Бук. мат. журн. – 2014. – 2,No2–3. – С. 126-129;

 10. Умова Гаара i тригонометричнi полiноми / Г.А. Волошин, В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Збiрник праць Iн-ту НАН України, – 2017. – Т.12, No3, – С. 103-115;

 11. Нарiзно полiномiальнi функцiї на добутках пiдмножин довiльного поля / В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Мiжнар. конф."Аналiз i Топологiя". – Львiв. – 2008. Тези. – С. 81-82;

 12. Нарiзно полiномiальнi функцiї на добутках банахових просторiв / В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Мiжнар. конф. "Аналiз i Топологiя". – Львiв. – 2008. Тези. – С. 163-164;

 13. Нарiзно полiномiальнi функцiї на довiльних пiдмножинах Rn/ В.М. Косован, В.К. Маслюченко // IV Всеукр. наук.конф."Нелiнiйнi проблеми аналiзу". – Iвано-Франкiвськ. – 2008. Тези. – С. 51;

 14. Нарiзно сталi функцiї / В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Мiжнар. конф. до 100-рiччя М.М. Боголюбова та 70-рiччя М.I. Нагнибiди. – Чернiвцi. – 2009. Тези. – С. 80;

 15. Лiнiйнiсть стало-лiнiйних функцiй / В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Мiжнар. конф. "Сучаснi проблеми аналiзу присвячена 70-рiччю кафедри математичного аналiзу Чернiвецького унiверситету. – Чернiвцi. – 2010. Тези. – С. 95-96;

 16. Нарiзно-полiномiальнi функцiї на добутках та їх хрестах / В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Всеукр. конф. "Диф. рiвняння та їх застосування в прикладнiй математицi присвячена 50-рiччю каф. пр. мат. ЧНУ. – Чернiвцi. – 2012. Тези. – С. 55-56;

 17. Про полiномiальнiсть нарiзно сталих функцiй /В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Всеукр. конф. "Сучаснi проблеми теорiї ймовiрностей та математичного аналiзу". – Ворохта. – 2013. Тези. – С. 59-61;

 18. Про полiномiальнiсть нарiзно полiномiальних вiдображень / В.М. Косован, В.К. Маслюченко // IV мiжнар. Ганська конф., присв. 135-iй рiчницi вiд дня нар. Г.Гана. – Чернiвцi.– 2014. Тези. – С.87-88;

 19. Про Pm-множини / В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Мiжн. конф., присвячена 100-рiччю вiд дня народження К.М.Фiшмана та М.К.Фаге. – Чернiвцi. – 2015. Тези. – С. 55-56;

 20. (m,n)-polynomial function / V.M. Kosovan, V.K. Maslyuchenko // Inter. Conf. "Complex analysis and related topics". – Lviv. – 2016. Abstract. – С. 47-49;

 21. Connection between joint and separate polynomiality /V.M. Kosovan, V.K. Maslyuchenko // Inter. Conf. "Complex analysis and related topics". – Lviv. – 2016. Abstract. – С. 47-49;

 22. Узагальнено полiномiальнi функцiї та умова Гаара /Г.А. Волошин, В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Друга Всеукр. наукова конференцiя „Прикладнi задачi математики“, присвячена 55-рiччю каф. вищої математики IФН-ТУНГ. – Iвано-Франкiвськ. – 2016. Тези. – С.33-34.

bottom of page